Afrensning med tøris

Køb dit eget anlæg hos Glueline, og bestil tørisen når du har brug for den.

Du kan også vælge at vi skal rense dit anlæg, hvor vi kommer med anlæg, tøris og en mobil kompressor.

Til andre opgaver renser vi med lava, der er et effektivt system med et minimalt materialeforbrug, sammenlignet med sandblæsning.

Hvordan forgår processen?
Tøris er kuldioxid i fast form der er ekstruderet til is, og indeholder ikke vand eller andre stoffer. Temperaturen er altid -79 grader C.
Når tøris skydes ud af en pistol via trykluft, opstår en rensende effekt. Tørisen nedfryser overfladen og gør den sprød og danner revner i overfladen. Tørisen sniger sig gennem revnerne ind bagved belægningen, hvor den fordamper øjeblikkelig og forøger sit volumen ca. 700 gange. Derefter kan trykluften nemt kan blæse overfladen væk og emnet er rent. Det eneste der efterlades, er den belægning der er afrenset, som nu ligger tilbage.

Se video Afrensning med tøris

Kontakt os og hør nærmere...